Magnolia's

Magnolia’s

 

Beste inwoners van Ossendrecht.

U heeft massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om magnolia’s te bestellen en van Ossendrecht een echt magnoliadorp te maken.  Het is op dit moment niet meer mogelijk om nog magnolia’s te bestellen. 

We krijgen op dit moment veel vragen over de uitlevering van de magnolia’s. 

Peter is op dit moment druk bezig om de laatste bestellingen in orde te maken. 

We hopen dat u zult begrijpen dat we in een tijd leven waarin het lastig is om een inschatting te maken wanneer de magnolia’s daadwerkelijk bij ons afgeleverd gaan worden. 

Zodra we duidelijkheid hebben over deze levering, zullen we met inachtname van de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM een plan van aanpak maken om ze – op een veilige manier - aan u uit te leveren. 

Zodra we hier meer over weten zullen we u informeren.

Met vriendelijke groeten,

 

Dossier: