Maandelijks overzicht Servicelijn gemeente

De gemeente plaatst voortaan iedere maand een overzichtje met de vijf meest voorkomende meldingen per kern bij de Servicelijn. Vanuit de dorpsplatforms en vanuit de politiek wordt er namelijk regelmatig gevraagd om inzicht te krijgen in de meldingen bij de Servicelijn. Maandelijks zal daarom via www.woensdrecht.nl/overzicht-servicelijn een overzicht van de top 5 meldingen per dorp worden weergegeven. 

Voor Ossendrecht zag die top 5 er de afgelopen maanden zo uit:

Augustus:

Er zijn voor alle categorieën in totaal 47 meldingen binnen gekomen voor de kern Ossendrecht in de periode Augustus 2014

Hieronder wordt de top 5 betreffende de categorieën met de meest binnengekomen meldingen toegelicht.

1. Riolering 13
Betreft meldingen straatkolk, hoofdriool verstopping en wateroverlast
2. Handhaving 6
Betreft meldingen stank, geluidsoverlast en caravan/aanhanger 
3. Groen 6
Betreft meldingen snoeien groen/knippen heggen en onderhoud plantsoen 
4. Meubilair 4
Betreft meldingen prullenbakken en betonnen/houten paal
5. Wegen 4
Betreft meldingen Schade wegdek/verzakking, onverharde wegen en obstakels op het wegdek
 
September:
 
Er zijn voor alle categorieën in totaal 63 meldingen binnen gekomen voor de kern Ossendrecht in de periode September 2014
Hieronder wordt de top 5 betreffende de categorieën met de meest binnengekomen meldingen toegelicht
 
1.Afval 9
Betreft meldingen zwerfvuil in het groen/weg en gedumpt huisvuil/ilelgale stort
2.Bomen 9
Betreft meldingen snoeien/kruinen
3.Handhaving 7
Betreft meldingen voor de Bijzonder opsporingsambtenaar ( BOA)
4.Wegen 7
Betreft meldingen schade wegdek/verzakking
5.Riolering 6
Betreft meldingen straatkolk storing gemaal/rioolkast
 
Oktober:
 
Er zijn voor alle categorieën in totaal 46 meldingen binnen gekomen voor de kern Ossendrecht in de periode oktober 
2014.
Hieronder wordt de top 5 betreffende categorieën met de meest binnengekomen meldingen toegelicht.
 
1. Bomen 6
Betreft meldingen snoeien/kruinen
2. Groen 6
Betreft meldingen onderhoud plantsoen
3. Handhaving 6
Betreft meldingen bestemd voor BOA
4. Riolering 5
Betreft meldingen straatkolk
5. Verlichting 5
Betreft meldingen defecte straatverlichting
Dossier: