Kleine enquête over winkelvoorzieningen

Dorpsplatform Ossendrecht is een kleine enquête gestart naar de winkelvoorzieningen in het dorp. Het thema lijkt sinds het vertrek van de Action weer actueel, maar ook daarvoor sloten een aantal belangrijke winkels de deuren.
 
Het tegengaan van leegstand van winkelruimte is daarom ook een project uit het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP), dat door de inwoners van Ossendrecht is samengesteld.  Het dorpsplatform wil van de inwoners weten hoe zij het huidige winkelaanbod waarderen en welke winkels zij waardevol vinden of missen. Via de link hieronder kunt u de enquête invullen. Deze bestaat uit een zestal vragen en neemt slechts vijf minuten in beslag. Invullen is mogelijk tot en met zondag 22 december.
 
De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden voor een advies richting de gemeente om verdere leegstand in het dorp te voorkomen.
 
Dossier: