Inloopavonden over herinrichting centrum

Het is zover. De voorlopige ontwerpen en ideeën voor het centrum van Ossendrecht zijn gereed en zullen door de gemeente worden gepresenteerd. Het Adolphineplein, Hondseind, Markt en Cichoreiplein worden in een nieuw jasje gestoken.
Op dinsdag 20 maart zullen de plannen worden gepresenteerd aan de direct omwonenden en aan de ondernemers van het centrum. Op dinsdag 27 maart kunnen de overige inwoners van Ossendrecht kennisnemen van de plannen.
 
Beide inloopavonden kunnen tussen 18.30 en 20.00 worden bezocht en vinden plaats in MFC de Drieschaer.
 
Wij zien u graag op één van deze avonden. Het is zeker de moeite waard om de plannen in te komen zien.
 
Om de leefbaarheid in het centrum van Ossendrecht te verbeteren is het, naast een mooie inrichting van de openbare ruimte, ook van belang dat we de winkels in Ossendrecht houden en daar waar nodig het winkelbestand uitbreiden of verplaatsen. De verdere leegstand van onze commerciële voorzieningen moet voorkomen worden en Ossendrecht zou aantrekkelijk moeten worden voor de jonge ondernemer om zich in ons dorp te vestigen. Het vertrek van de Action is een grote aderlating, echter vanuit het IDOP wordt niet bij de pakken neergezeten.
 
Het winkelbestand heeft zeker de aandacht binnen het IDOP en hier zal de komende maanden aan gewerkt gaan worden. Beginnend met een brainstormbijeenkomst waarbij zal worden nagegaan welke aanpak voor Ossendrecht het beste zou zijn. Professionele instanties zullen onze ondernemers en de gemeente hierover komen adviseren. Wij zullen u over de voortgang blijven informeren.
 
Ook de maatschappelijke en sociale projecten zijn opgestart. Zo krijgt het jeugdbeleid al steeds beter vorm en wordt er gewerkt aan een Brede school in Ossendrecht.
 
De gemeente informeert via haar website over de vorderingen van het IDOP. Ook zullen aparte artikelen in de Woensdrechtse Bode worden gepubliceerd en komt er een nieuwsbrief. Als dorpsplatform zullen we u informeren via onze website www.dorpsplatform-ossendrecht.nl en het Loopke. Via verschillende informatiekanalen kunt u dus de vorderingen van het IDOP blijven volgen. Wilt u op een bepaald onderwerp reageren, dan kan dit via de gemeentelijke website of via de hierboven genoemde website van het dorpsplatform.
 
Ook de inloopavonden zijn bedoeld om uw mening te laten horen.
Dossier: