Highland Games in race voor Promotieprijs

Buurtschap Calfven en de Mc Guns zijn met de Highland Games genomineerd voor de Woensdrechtse promotieprijs!

Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft afgelopen dinsdag op voordracht van de nominatiecommissie promotieprijs, Kees Palinckx/Non Plus Ultra, Fokker Elmo BV BPA Hoogerheide en Highland Games Calfven genomineerd voor de Woensdrechtse Promotieprijs 2013. De winnaar van de prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari 2014 bekendgemaakt.

 
De Promotieprijs gemeente Woensdrecht moet gezien worden als een soort van waardering, aanmoediging en of stimulering voor een persoon, instantie, vereniging of bedrijf uit de gemeente Woensdrecht.
 
De door de gemeenteraad ingestelde nominatiecommissie, heeft dit jaar 9 voordrachten beoordeeld. De commissie was unaniem van oordeel dat de eerder genoemde persoon/instanties een nominatie verdiend hebben het afgelopen jaar en heeft dit als zodanig aan het college van B&W geadviseerd.
 
De prijs
De gemeentelijke promotieprijs bestaat uit een oorkonde en een speciaal gemaakt aquarel door de lokale kunstenaar Jac van Nes. Het grote kunstwerk welke een vaste plaats in de centrale hal van het gemeentehuis heeft, wordt als wisseltrofee aangeboden.
 
De nieuwjaarsreceptie vindt dit jaar plaats op donderdag 2 januari 2014 in MFC de Kloek te Huijbergen en zal met name in het teken staan van de viering 750 jaar Huijbergen. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Bron: gemeente Woensdrecht