Herinrichting Jagersrust

Het waterschap Brabantse Delta heeft het projectplan voor de herinrichting van het zuidelijke gedeelte van het gebied Jagersrust ter inzage gelegd. Samen met Natuurmonumenten wil het waterschap het gebied in ere herstellen om zo meer ruimte voor water en natuur te creeëren. 
 
Het gebied Jagersrust ligt op de Brabantse Wal tussen Woensdrecht en Hoogerheide. In een gedeelte van dit gebied wordt volgend jaar 25 hectare voormalige landbouwgrond ingericht als natuurgebied. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor water en natuur. Zo worden onder andere in het gebied Moseven-Heiloop één kilometer aan beken en kreken hersteld, waterberging ingericht met een totale oppervlakte van vijf hectare en één ven: de Moereven hersteld. Bermsloten langs de Groene Papagaai en Abdijlaan worden minder diep gemaakt en oevers van beken en kreken flauw aflopend gemaakt. Dit alles is nodig om regen- en grondwater langer vast te kunnen houden in het deelgebied van ongeveer 50 voetbalvelden groot. Om de waterkwaliteit in de Heiloop te verbeteren, legt het waterschap een omleidingsloot aan. Hierdoor wordt het landbouwwater gescheiden van het natuurwater in de Heiloop.
 
Inbreng
Het projectplan ligt van 2 november tot en met 14 december ter inzage bij het waterschapskantoor, Bouvignelaan 5 in Breda en het gemeentekantoor Woensdrecht, Huijbergseweg 3 in Hoogerheide. Het waterschap werkt voor dit project nauw samen met Natuurmonumenten, Evides, gemeente Woensdrecht en DLG. Het waterschap verwacht in het voorjaar 2012 te starten met de herstelwerkzaamheden.
 
Dossier: