Gebruik contactformulier

Laatste 2 weken hebben we problemen met het beantwoorden van vragen welke via het contactformulier op de website binnenkomen.

Als we antwoorden krijgen we de mail onbestelbaar retour.
Ik stel voor om vragen aan het dorpsplatform te sturen naar: info@dorpsplatform-ossendrecht.nl
(Indien mogelijk wil ik, met name, vragen of de persoon die een voorstel had om ouderen door de Corona tijd te loodsen contact met het dorpsplatform - info@dorpsplatform-ossendrecht.nl - kan opnemen.) 

Met excuses voor het ongemak.