Fakkelactiviteit bij opstart kraakinstallatie BASF

Via de BASF bereikte ons onderstaand bericht:
 
Fakkelactiviteit vanaf 15 juni bij de opstart van de kraakinstallatie van BASF Antwerpen.
 
Wat merkt u als inwoner?
Vanaf 15 juni wordt de installatie, deel per deel, opnieuw in dienst genomen. Deze opstart kan hinder met zich meebrengen die helaas niet te vermijden is. BASF doet er alles aan om de hinder voor u tot een minimum te beperken.
De eerste dagen worden delen van de installatie gespoeld en gevuld met gas. Dit zal zorgen voor beperkt waarneembare fakkelactiviteit.
Rond vrijdag 21 juni wordt vervolgens de centrale compressor gestart. Dit gaat gepaard met enkele dagen intensieve fakkelactiviteit, zeker als de opstartcyclus onderbroken zou moeten worden. Het is daarom de topprioriteit van BASF Antwerpen om de installatie in één keer succesvol op te starten, al kan dit niet gegarandeerd worden.
 
Actuele informatie
BASF probeert u zo goed mogelijk te informeren. Er werden informatiesessies gehouden, u verkreeg begin mei het burenblad ‘Zij aan Zij’, enz. Voor bijkomende informatie over het onderhoud en de meest recente updates kunt u terecht op de website www.basf.be/buren. Als u nog bijkomende vragen heeft, kunt u 24u/24u terecht op het internationale gratis telefoonnummer 00800–227 346 36.