Eind dit jaar duidelijkheid over Boudewijn Groeve

De gemeente Woensdrecht heeft ons een update gegeven over de stand van zaken rondom de Boudewijn Groeve. 

Allereerst is projectontwikkelaar Vestia in gesprek met Natuurmonumenten over de verkoop van alle gronden met een natuur- of bosbestemming. De gemeente ziet erop toe dat deze verkoop voor het einde van het jaar is afgerond.

De overige gronden wil Vestia nog ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat het bestemmingsplan wordt aangepast en dat er een milieu-effectenrapportage (MER) wordt opgesteld. Tot nu toe heeft Vestia echter nog geen onderzoeksrapporten of plantekst ingediend. De gemeente dringt er echter op aan dat de benodigde info op tijd binnen is, zodat voor het eind van het jaar het bestemmingsplan en de MER ter inzage worden gelegd. Dan wordt ook duidelijk hoe Vestia de Boudewijn Groeve wil ontwikkelen. 

Dossier: