Dorpsplatform Ossendrecht neemt afscheid van Arjan Buijsen

Het Dorpsplatform Ossendrecht is in de huidige formatie al zo’n drie jaar bezig. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 vertrokken veel oud-leden, waarna er gelukkig al snel een nieuwe club enthousiaste mensen op stond. Eén van hen was Arjan Buijsen, die mede door zijn kennis op het gebied van openbare ruimte heel veel voor het Dorpsplatform heeft betekend. Het Dorpsplatform neemt deze maand helaas afscheid van hem, maar niet zonder Arjan te bedanken voor zijn enorme inzet.
 
 
Arjan was als bewoner betrokken bij het integraal dorpsontwikklingsplan (iDOP) en sloot zich later aan bij het dorpsplatform. Samen met Ernest Meylemans en Adrie van der Vliet was hij een van de kartrekkers bij het centrumplan, waarbij de Markt, het Hondseind, Adolphineplein en Cichoreiplein een opknapbeurt kregen. “Het was voor mij een enorme drive om bij de herontwikkeling van het centrum betrokken te zijn. Beroepsmatig heb ik vaak met dit soort projecten en bewonersplatforms te maken. Het was voor mij heel interessant om eens aan de andere kant te staan. Het dorpsplatform bestaat immers uit enkel vrijwilligers, die er veel tijd insteken en dat moet je koesteren”, vindt Arjan.
 
Verkeer
Eén van Arjans eerste acties was het in beeld brengen van de verkeersproblematiek in Ossendrecht en de verlichtingsschouw. Samen met het buurtpreventieteam bracht het dorpsplatform de donkere plekken van Ossendrecht in beeld. “Dat heeft erin geresulteerd dat de verlichting in het centrum is vernieuwd. Binnenkort wordt ook de donkere Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan aangepakt. Dat hebben wij toch mooi aangezwengeld”, blikt Arjan trots terug. Hij is ook fier op het vernieuwde Paadje van Kaatje. Samen met de Stichting Zuster Marie Adolphine plaatste het dorpsplatform op vijf locaties strippanelen, die beelden uit het oude Ossendrecht weergeven. “Het leuke is dat je via het dorpsplatform ontzettend veel mensen leert kennen. Neem bijvoorbeeld het initiatief voor het groenonderhoud van Buurtvereniging De Vier Lanen of de natuurijsbaan voor Ossendrecht. Daar heb ik ook steeds een kleine rol ingespeeld, door de initiatieven bij het dorpsplatform in te brengen, waardoor er meer bekendheid voor hen kwam.”
 
Energie
Arjan roemt de positieve instelling van het platform. “Er zit veel energie in de Ossendrechtenaren en ook in ons platform. We proberen er altijd samen met de gemeente uit te komen. Dat kost soms wat tijd, zoals bij de verlichting op de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan, of bij het thema verkeer, dat de gemeente graag gemeentebreed wilde oppakken.” Dat de inspanningen van het dorpsplatform niet altijd vruchten afwerpen, heeft Arjan ook gemerkt. “Toen bekend werd dat de Action zou weggaan uit Ossendrecht, hebben de leden van het dorpsplatform contact opgenomen met de Action en de verhuurder. We hadden een toezegging dat de Action ook in Ossendrecht zou blijven, maar daar kwam de Action later toch op terug. Jammer dat we daar geen resultaat uit hebben kunnen halen, maar voor hetzelfde geld was het ons wel gelukt!”
 
Verkiezingen
Voor Arjan zijn inmiddels zijn laatste weken als dorpsplatformlid aangebroken. Hij legt per 1 januari 2014 zijn functie neer, om zich daarna volledig te kunnen richten op de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor hij op de lijst van de lokale partij ABZ staat. Dorpsplatform Ossendrecht wil Arjan bedanken voor zijn inzet in de afgelopen drie jaar. Hij heeft veel voor ons betekend en wij wensen hem dan ook veel succes bij zijn nieuwe uitdaging in de politiek!
Dossier: