Derde bijeenkomst voor iDOP Ossendrecht

Het iDOP Ossendrecht is klaar. Het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) is in de eerste plaats een toekomstplan van de bewoners. In dit plan, dat bewoners samen met de gemeente hebben opgesteld, ligt de ontwikkelingsvisie voor de toekomst van Ossendrecht vastgelegd. Woensdagavond 15 juni a.s. wordt het plan gepresenteerd. Geïnteresseerden zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur welkom in MFC de Drieschaar.
 
Het integraal dorpsontwikkelingsplan Ossendrecht (iDOP Ossendrecht) bevat een ontwikkelingsvisie van en voor Ossendrecht en een praktische agenda waarin voor de middellange termijn is aangegeven hoe de visie volgens de bewoners kan worden uitgevoerd. Nu het iDOP op papier af is, kan gestart worden met de uitvoering van de Leefbaarheidsagenda.
 
De gemeente, de bewoners en andere partijen (ondernemers, bedrijven, maatschappelijke ondernemers, enz.) kunnen op basis van de agenda uit het ontwikkelingsplan afspraken maken om Ossendrecht ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp te houden.
 
Slotbijeenkomst
Interesse in het dorpsontwikkelingsplan van en voor Ossendrecht? U bent van harte welkom op deze bijeenkomst, waar het iDOP gepresenteerd wordt. Hierbij de gegevens op een rij:
- wanneer: woensdagavond 15 juni 2011
- tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
- waar: MFC de Drieschaar in Ossendrecht
Dossier: