Dashboardlijst bij openbare vergadering 4 februari 2015

1.

Sluipverkeer

Status

Mei 2014: geen update

27-05-2013: Dit onderzoek is uitgevoerd vorig jaar in maart maar stilgelegd in samenspraak met het dpf, omdat de resultaten zullen worden samengenomen met het nieuwe onderzoek (snelheid). Voor dit onderzoek worden nu de voorbereidingen getroffen.

 

Véronique Termolle

 

 

 

 

 

Accommodatienota

Status

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het accommodatiebeleid vastgesteld. Daarmee gaan we nu aan de slag. Het accommodatiebeleid geeft de richting aan die we de komende jaren gaan uitwerken.

 

Margriet Rozemond

 

 

 

 

 

Boudewijngroeve

Status

Oktober 2014: Vestia heeft nog geen voorontwerp bestemmingsplan ingediend. Wanneer dit gedaan is, kan de gemeente Woensdrecht een planning opstellen.

 

Kees Nieuwenhuize

 

-

 

 

Stand van zaken taskforce breedband/glasvezel/buitengebied

 

 

 

 

 

 

 

Inrichten buitendienst

 

De buitendienst van de gemeente Woensdrecht zal anders worden ingericht. Er loopt een onderzoek hoe dit het beste kan gebeuren en wat hiervoor nodig is. Het voorlopige idee is wel dat er in iedere kern een kern coördinator komt, die laagdrempelig aan te spreken is.