Dashboardlijst bij openbare vergadering 21 mei 2012

1. Idop
Zie meegezonden stukken.
 
Margriet Rozemond
15-05-2012
 
2. Sluipverkeer
In het verleden heeft het regionaal onderzoek sluipverkeer plaatsgevonden. Dit rapport is in 2011 door de raad goedgekeurd. Voor de gemeente Woensdrecht werden onderstaande maatregelen voorgesteld.
 
1. knip Abdijlaan;
2. vrachtwagensluis Lange weg;
3. afsluiten op- en afrit nummer 29.
 
Door de raad is enkel maatregel 2 goedgekeurd.
 
Het onderzoek zal dit jaar wijzigingen ondergaan en komt opnieuw in het college omdat door het bureau, voor de Belgische gemeenten, een aantal zaken niet zijn doorgevoerd. U zal hiervan op de hoogte worden gehouden.
Het onderzoek naar doorgaand verkeer, waarover op de laatste thema-avond is gesproken, is een maatregel voor de kern Ossendrecht uit het Gemeentelijk Verkeers en vervoersplan 2011.
 
Véronique Termolle
15-05-2012
 
3. Digitaal infobord
Tot op heden is u toegezegd dat het digitaal publicatiebord aan het marktje een slag gedraaid gaat worden.
 
Ook is hierbij gezegd dat de gemeente wacht op de afronding van de totale procedure van alle digitale borden in de gemeente. Recent heeft er een hoorzitting plaatsgevonden naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen een van deze borden.
 
Naar verwachting zal de commissie bezwaar en beroep hier binnen een paar weken uitspraak over doen. Hierna zal de eigenaar van de borden de opdracht krijgen om in een actie (gelet op het drukken van de kosten) alle wijzigingen of verplaatsingen van de digitale borden door te voeren.
 
De huidige locatie van het bord is overigens in beeld bij het opknappen van het centrumgebied in het kader van het iDOP Ossendrecht. Wellicht dat hierdoor alsnog gezocht moet worden naar een andere locatie. Zodra hier meer over bekend is wordt het dorpsplatform hier van in kennis gesteld.
 
Christ Koolen
15-05-2012