Dashboardlijst bij openbare vergadering 17 juni 2015

 

 

 


Nr.

 

 

Onderwerp

 

 

Vraag dorpsplatforms

 

 

Status/ Antwoord gemeente

 

 

Behandelend ambtenaar

Status laatst geplaatst op (datum)

 
 
Tijd
 
 
Status

 

Accommodatienota

Status

Juni: update (zie bijlage)

Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het accommodatiebeleid vastgesteld. Daarmee gaan we nu aan de slag. Het accommodatiebeleid geeft de richting aan die we de komende jaren gaan uitwerken.

 

Margriet Rozemond

 

 

-

 

 

Boudewijngroeve

Status

Juni 2015: Geen nieuws, gemeente is hierbij afhankelijk van de eigenaar, Vestia.  Vestia bepaalt het tempo om te komen tot een voorontwerp bestemmingsplan.

Oktober 2014: Vestia heeft nog geen voorontwerp bestemmingsplan ingediend. Wanneer dit gedaan is, kan de gemeente Woensdrecht een planning opstellen.

 

Kees Nieuwenhuize

 

-

 

 

Stand van zaken taskforce breedband/glasvezel/buitengebied

 

Juni: Wethouder geeft uitleg tijdens openbare vergadering

 

 

 

 

 

Inrichten buitendienst

 

Juni: Wethouder geeft uitleg tijdens openbare vergadering
 

Februari: De buitendienst van de gemeente Woensdrecht zal anders worden ingericht. Er loopt een onderzoek hoe dit het beste kan gebeuren en wat hiervoor nodig is. Het voorlopige idee is wel dat er in iedere kern een kern coördinator komt, die laagdrempelig aan te spreken is.