Concept Woonvisie gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft een concept Woonvisie opgesteld. Daarin staan de doelstellingen voor de komende jaren opgesteld. Als dorpsplatform hebben wij afgelopen najaar al aandacht gevraagd voor de kern Ossendrecht. Wij pleiten onder andere voor een goede verdeling van nieuwbouw over alle kernen, vragen speciale aandacht voor het behoud van jongeren en starters in Ossendrecht en hebben de gemeente erop gewezen dat er nauwelijks nieuwe huurwoningen beschikbaar zijn, omdat de afgelopen tien jaar heel wat (sociale) huurwoningen zijn verkocht. 

Volgens de prognoses uit de concept Woonvisie neemt het aandeel gezinnen de komende jaren af en de groep alleenstaanden tussen 55 en 75 jaar juist toe. De woonvisie focust daarom op het realiseren van kleine nultredenwoningen. Op langere termijn is er ook meer behoefte aan duurdere, vrijstaande woningen en huurwoningen. De vraag naar rijwoningen zal eerst nog toenemen, daarna juist afnemen. In de toekomst zullen nieuwe bouwplannen daarop afgestemd worden. 

De concept Woonvisie ligt momenteel ter inzage. Nog tot 13 mei is het mogelijk om een reactie in te sturen naar de gemeente. 

Hieronder is de nieuwe woonvisie te downloaden.

Dossier: