College geeft centrumontwikkeling Ossendrecht prioriteit

Het college stelt de gemeenteraad van Woensdrecht voor om prioriteit te geven aan de ‘centrumontwikkeling Ossendrecht’ en dit deelproject uit het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Ossendrecht als eerste te realiseren. Doel is om de parkeerproblematiek aan te pakken en de bereikbaarheid van het centrum van Ossendrecht te verbeteren.
 
Het integraal dorpsontwikkelingsplan Ossendrecht (iDOP Ossendrecht) is door de inwoners van Ossendrecht samen met de gemeente en de maatschappelijke partners opgesteld. Bewoners weten hun dorp op vele punten te waarderen maar hebben aangegeven een dorpscentrum en -plein te missen. Het college heeft daarom besloten om de raad voor te stellen de centrumontwikkeling prioriteit te geven.
 
Centrumontwikkeling
In het iDOP Ossendrecht staat de wens beschreven om de Markt, het Hondseind, het Cichoreiplein en het Adolphineplein meer met elkaar in verbinding te brengen. Door een betere verkeerscirculatie kan een deel van het concentratiegebied verkeersluw ingericht worden. Hierdoor vermindert de overlast van verkeer en de parkeerdrukte in het centrum en wordt de verblijfswaarde van het concentratiegebied verhoogd. Dit komt het verblijfsklimaat en het vestigingsklimaat ten goede.
 
Budget
Om de centrumontwikkeling van Ossendrecht te kunnen bekostigen, vraagt het college in de raad van 29 september 2011 een budget van €550.000 beschikbaar te stellen uit de Reserve Intergasgelden (revitalisering kern Ossendrecht).
Als de gemeenteraad akkoord gaat, wil de gemeente in het najaar van 2011 samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden starten met de planvoorbereiding voor het centrum van Ossendrecht.
Dossier: