Bussen moeten blijven rijden!

Op initiatief van Luc de Vos (CDA) was er op 27 november een vergadering over de toekomst van de bussen in de Zuidwesthoek. Voor deze bijeenkomst waren de dorpsplatforms Ossendrecht en Putte, de vertegenwoordigers van het ROB uit de gemeente Woensdrecht en de directeur van het ZuidWestHoek College Ossendrecht uitgenodigd.
 
De doelstelling van de bijeenkomst was volgens Luc de Vos om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen de Provincie over de bereikbaarheid van de dorpskernen. Er vindt steeds meer verschraling plaats en vanaf 2015 vervallen er, zoals de plannen er nu voorliggen, 106 van de 151 bussen naar Ossendrecht en Putte. Dit is terug te vinden in het kernnetwerk van de Provincie in verband met de nieuwe aanbesteding die half december definitief wordt toegewezen.
 
Luc de Vos; "De gemeente Woensdrecht wordt van alle Brabantse gemeenten het hardst aangepakt. Hier zijn ze niet met een kaasschaaf, maar met een scherpe kettingzaag door gegaan. Het is nu vijf voor twaalf! We gaan gezamenlijk keihard de eindstrijd aan om de mobiliteit in de Zuidwesthoek te behouden. Ouderen en studenten zijn afhankelijk van de bus, veel gezinnen doen het tweede voertuig weg, voorzieningen verdwijnen uit de kernen en nu gaan ook de bussen nog verdwijnen!”. Op deze manier komt de klap volgens de Vos dubbel hard aan. Volgens zijn analyse is meer dan de helft van de lijnen die zouden vervallen goed bezet, ook in het weekend.
 
Theo Rasenberg van dorpsplatform Putte vond het ook een vreemde zaak. ,,We snappen er niets van dat er op deze manier wordt gewerkt. We gaan allerlei voorzieningen verliezen en dat kan gewoon niet”. We snappen zelf ook wel dat er slecht bezette busdiensten zullen verdwijnen, maar niet op deze manier”. Dorpsplatform Ossendrecht heeft samen met het dorpsplatform Putte ook al de nodige brieven gericht aan de Provincie en Gemeente en aangedrongen op een gesprek met de vertegenwoordigers van het ROB. “Ik hoop dat we met dit gezamenlijk offensief de strijd definitief kunnen beslechten”, aldus voorzitter Adrie van der Vliet.
 
Ton Schoones zei namens het ROB hier zeker nog verder op in te gaan: ”we gaan hier geen toezeggingen doen, maar binnen het ROB is hier zeker het laatste woord nog niet over gezegd”. Hij verwacht dat er zeker nog lichtpuntjes zijn in de nu donkere tunnel”. Volgens Cees Jansen (ROB) zijn er straks ook pluspakketten. “Misschien moeten we hier ook keihard op inzetten”.
 
Tijdens de bijeenkomst, waar ook alle cijfers werden gepresenteerd, werd wel duidelijk dat de snoeimiddelen die nu op tafel liggen te zwaar zijn voor alle betrokken. Het overleg zal worden voortgezet nadat het ROB zijn besluit heeft genomen over de plannen. “Maar wachten tot 16 december is geen optie”, aldus de Dorpsplatforms en De Vos. Zij roepen het College van B&W en het ROB op om met de strijdbijl naar Den Bosch te gaan.