Bussen blijven rijden naar Ossendrecht en Putte!

Geweldig goed nieuws voor Ossendrecht en Putte! De provincie gaat toch niet snijden, maar laat buslijn 105 naar onze mooie dorpen rijden!! Bijzonder is ook dat Van Heugten 105 als voorbeeld noemt. Heeft onze kaartenactie met 2600 handtekeningen toch duidelijk effect gehad.
 
Hieronder het persbericht van de provincie Noord-Brabant:
 
Het busvervoer in West-Brabant wordt vanaf 14 december 2014 voor 8 jaar verzorgd door Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Tegen de eerdere beslissing van de provincie om het buscontract aan Veolia Transport B.V. te gunnen werd door Arriva bezwaar ingediend.
 
Er bleek een formulefout te zitten in de berekening om de winnende aanbieder te bepalen. Hierdoor kreeg Veolia onterecht de meeste punten. Gedeputeerde Staten volgen nu het advies van de Hoor- en Adviescommissie voor bezwaar- en beroepzaken (HAC) en gunnen het contract alsnog aan de terechte winnaar Arriva. Arriva verzorgt ook voor 10 jaar het openbaar vervoer in Oost-Brabant. Het bezwaarschrift dat Veolia indiende tegen de gunning van deze concessie is conform het advies van de HAC niet-ontvankelijk verklaard.
 
Gedeputeerde Van Heugten: "Na het beoordelen van de offertes voor het OV-contract voor West-Brabant lagen de nummer 1 en 2 heel dicht bij elkaar. Bij het herstellen van deze formulefout en het opnieuw tellen van de punten bleek dat we het contract aan Arriva in plaats van Veolia hadden moeten gunnen. We hebben advies gevraagd van de HAC om het bezwaar te beoordelen en we hebben nu besloten om het contract alsnog aan Arriva te gunnen. Dat is bijzonder spijtig voor Veolia, maar het is wat ons betreft wel de enige juiste conclusie." Voor de concessie voor Oost-Brabant bleek de formulefout geen consequenties te hebben. 
 
Niet minder lijnen
Nu Veolia het vervoer in West-Brabant niet gaat verzorgen, zal de stadsdienst in Breda ook niet volledig elektrisch worden gereden vanaf 2014. "Het aanbod voor de elektrische stadsdienst in Breda was echt uniek in de aanbieding van Veolia. Maar omdat de provincie op dit moment een pilot voor elektrisch vervoer start, is het toch mogelijk dat we tijdens deze concessie over kunnen schakelen naar elektrisch vervoer. Positief is dat we nu bij Arriva met het beschikbare budget de huidige dienstregeling in kunnen kopen met dezelfde bedieningsuren en frequenties van bussen als reizigers nu gewend zijn. Er gaan in West-Brabant dus geen buslijnen verloren. Dat is bijvoorbeeld voor Putte en Ossendrecht heel goed nieuws," aldus Van Heugten.
 
Medewerkers
De komende maanden treft Arriva de voorbereidingen om vanaf 14 december 2014 klaar te zijn om volgens het nieuwe contract te gaan rijden. Voor de chauffeurs van Veolia die op dit moment de bussen in West-Brabant rijden, betekent dit dat ze van werkgever veranderen. Van Heugten: "Daar wil ik absoluut niet luchtig over doen. De medewerkers hebben de afgelopen jaren voor Veolia gewerkt en wettelijk is geregeld dat ze nu overgaan naar de nieuwe vervoerder. Dat zal echt wennen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat Veolia en Arriva dit samen op een goede manier regelen voor het personeel." 
 
Beroep
Tegen het gunningsbesluit is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De provincie verwacht dat dit verder geen consequenties heeft voor de invoering van het nieuwe contract op 14 december dit jaar.