Brief aan gemeente over bibliotheek

Beste collegeleden en leden van de raad,
 
Via deze weg willen wij onze bezorgdheid uiten over de mogelijke sluiting van de bibliotheek in Ossendrecht. Wij vrezen dat het opheffen van de bibliotheek een kettingreactie veroorzaakt, waardoor Ossendrecht weer een stuk(je) leefbaarheid moet inleveren.
 
In de kadernota Welzijn, Cultuur en Sport 2010-2014 van de gemeente Woensdrecht staat dat de aanwezigheid van een bibliotheek direct bijdraagt aan de leefbaarheid van een kern. Dat geldt vooral voor minder mobiele inwoners, bejaarden en basisschoolleerlingen. Gezien de ontlezing is het voor die laatste doelgroep ontzettend belangrijk dat er een bibliotheek in de buurt is. Uitgangspunt van het bibliothekenbeleid is dat iedere inwoner van Woensdrecht gebruik kan maken van een bibliotheek en dat er een spreiding van vestigingen is. De Ossendrechtse bieb opheffen en de inwoners van Ossendrecht doorverwijzen naar Hoogerheide is echter geen goede spreiding van de vestigingen.
 
Daarnaast staat in de kadernota dat de gemeente ernaar streeft het aantal leden met drie procent te laten groeien. Wanneer de bibliotheek uit Ossendrecht verdwijnt zal het ledental in deze kern juist dalen.
 
De bibliotheek heeft een grote waarde in ons dorp. Het is niet alleen een plaats waar boekenliefhebbers terecht kunnen, de bibliotheek heeft ook een maatschappelijke functie. Dat blijkt uit het conceptrapport van het IDOP Ossendrecht, waarin het dorpsplatform al inzage in heeft gekregen. “De Drieschaar is een goed bezochte accommodatie. De combinatie van sport, wijkgebouw en bibliotheek werkt versterkend op het aantal bezoekers. Logisch dat daarom niet aan deze formule wordt geschaafd”, staat in het rapport.
 
Maar door de Ossendrechtse vestiging te sluiten gaat Bibliotheek Het Markiezaat helemaal in tegen de aanbevelingen van het IDOP. Met de sluiting van de bieb wordt een van de drie belangrijkste voorzieningen in De Drieschaar weggehaald. Dat zal hoe dan ook gevolgen hebben voor het multifunctionele centrum. Wanneer deze voorziening eenmaal weg is, is het veel moeilijker om hem weer terug te brengen.
 
Tot slot wijzen we u graag op de subsidiebeschikking voor 2011. Bibliotheek Het Markiezaat krijgt in 2011 een subsidie van 382.521 euro voor de bibliotheken in Ossendrecht en Hoogerheide. De Openbare Bibliotheek van Huijbergen ontvangt 30.783 euro subsidie en de bibliotheek van Kapellen (bedoeld voor de inwoners van Putte) 26.132 euro. Wanneer je deze bedragen vergelijkt, moet de gemeente toch wel eisen kunnen stellen aan de besteding van de subsidie.
 
Het dorpsplatform van Ossendrecht roept de raad van de gemeente Woensdrecht daarom op om zich in te zetten voor het behoud van de bibliotheek in Ossendrecht. Wij begrijpen dat de gemeente Woensdrecht moet bezuinigen, maar vragen het college en de raad te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de sluiting van de Ossendrechtse vestiging. Daarbij wijzen wij ook op de uitkomst van de burgerraadpleging. Cultuur, waaronder de bibliotheken vallen, scoort weliswaar laag. Maar de mensen geven ook aan niet te willen bezuinigen op Leren. Gezien de educatieve rol van de bibliotheken, vragen wij de raad de bibliotheken zoveel mogelijk te sparen. Ook doen wij een dringend beroep richting het college om in overleg te gaan met Bibliotheek Het Markiezaat en andere partijen, zoals de basisschool, Tante Louise. Mollercollege om de Ossendrechtse bieb te redden.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Dorpsplatform Ossendrecht
Dossier: