Brief aan de gemeenteraad over strooibeleid

Geachte college en leden van de gemeenteraad,
 
Via deze weg willen de dorpsplatforms van Ossendrecht, Huijbergen, Hoogerheide en Woensdrecht hun ongerustheid uiten over het nieuwe gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Woensdrecht. Het college en de raad hebben aangegeven alleen nog maar wegen van de eerste prioriteit ijs- en sneeuwvrij te willen maken.
 
Tijdens de  openbare vergadering van maandag 14 november jl. van dorpsplatform Ossendrecht kwamen vanuit het publiek diverse opmerkingen binnen over het nieuwe gladheidbestrijdingsplan. Men maakt zich vooral zorgen over de veiligheid rondom openbare gebouwen zoals scholen, bejaardenhuizen, medisch centra en mfc’s, die onder prioriteit 2 vallen. Dergelijke signalen zijn ook door de dorpsplatforms van andere dorpen ontvangen.
 
In het gladheidbestrijdingsplan wordt gesteld dat juist door het kiezen voor het prioriteitsstrooien er ruimte ontstaat bij de buitendienst om tegemoet te komen aan de wens van velen om meer aandacht te schenken aan de gladheidsbestrijding rondom bejaardenhuizen en scholen. Kiezen voor prioriteit 1 zorgt er dus voor dat kwetsbare gebieden uit prioriteit 2 alsnog van zout voorzien kunnen worden. Wij verzoeken u dan ook in de omgeving van scholen, bejaardenhuizen, medisch centra en mfc’s alsnog te strooien. Indien dat financieel gezien onmogelijk is, vragen wij om zoutbakken beschikbaar te stellen voor deze openbare gebouwen. Op die manier kunnen de beheerders er zelf voor zorgen dat hun gebouwen goed bereikbaar zijn.
 
Tot slot wijzen wij u er graag op dat de dorpsplatforms zich enigszins overvallen voelen door de besluiten van het college en de raad op dit punt en vragen zich af waarom zij niet vooraf over deze - voor de gemeenschap -  belangrijke beleidswijziging zijn geconsulteerd. Zeker nu het hier gaat om een onderwerp dat duidelijk binnen één van de drie taakvelden van de dorpsplatforms ligt (openbare ruimte en veiligheid). In de Verordening op de dorpsplatforms is duidelijk aangegeven dat het college in alle gevallen van betekenis bij wijziging of uitvoering van het beleid de platforms om advies vraagt. De onderstaande platforms vernemen graag uw reactie daarop.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Namens de dorpsplatforms van Ossendrecht, Huijbergen, Hoogerheide en Woensdrecht
 
Adrie van der Vliet, Theo Sanders en Martijn Spruijt en Jac Smeijers
Dossier: