Antwoorden op veel gestelde vragen over bloembakken

Zoals jullie wellicht wel gezien hebben, hebben we begin deze maand tien bloembakken geplaatst in Ossendrecht. Daarop hebben we veel reacties gehad. Veel positieve, maar er bleken toch ook wat vragen te leven bij mensen. Daarom hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet: 
 
- Waarom zijn deze bloembakken in Ossendrecht geplaatst?
Bij het dorpsplatform komen regelmatig klachten binnen over de snelheid van het verkeer. Wij zijn hierover al zo’n zes jaar in overleg met de gemeente en politie, helaas nog zonder resultaat. Daarom hebben we vorig jaar besloten zelf actie te ondernemen door de snelheid uit het verkeer te halen door de aanschaf van tien bloembakken. Gekozen is voor plaatsing aan de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan en Aanwas. Dat zijn de locaties waar de meeste klachten vandaan komen. Ook is uit een onderzoek uit 2012 gebleken dat er in de spits zo’n 400 auto’s Ossendrecht doorkruisen om vanaf Jagersrust via de Langeweg richting de Antwerpse haven en omgekeerd te rijden. Op deze manier hopen we ook sluipverkeer te ontmoedigen. 
 
- Hoe is de locatie van de bakken bepaald?
We hebben hierover uitvoerig overleg gehad met de verkeersdeskundige van de gemeente gehad. Wij hebben onze voorkeursstraten aangegeven; de exacte plaatsing is door de gemeente bepaald. De bloembakken staan 15 meter uit elkaar. Dat is voor groot verkeer, zoals bussen en vrachtwagens, voldoende om er doorheen te slingeren. 
 
- Waarom niet gewoon handhaven?
Dat proberen wij als dorpsplatform al zes jaar voor elkaar te krijgen. Handhaven heeft nog steeds onze grote voorkeur. Zodra mensen het in hun portemonnee gaan voelen, gaan ze zich wel anders gedragen. Helaas heeft zes jaar overleg met gemeente en politie nog geen resultaat opgeleverd. 
 
- In mijn straat wordt ook te hard gereden. Kunnen hier ook bloembakken geplaatst worden?
Het dorpsplatform heeft in eerste instantie gekozen voor de aanschaf van tien bloembakken. De kisten zijn vorig jaar al aangeschaft. Helaas heeft de gemeenteraad ons vanaf 2016 een flinke bezuiniging opgelegd, waarbij onze middelen beperkter zijn geworden. Mochten er echter uit andere straten ook veel klachten komen en we over voldoende budget beschikken, dan sluiten we niet uit dat we daar ook actie ondernemen. Een belangrijke opmerking is wel dat de verkeersdeskundige akkoord moet gaan met de plaatsing van de bloembakken. Die kunnen immers niet voor een parkeerhaven of oprit geplaatst worden. 
 
Heeft u nog andere vragen? Neem gerust con