annuleren openbare vergadering 18 november 2020

Beste dorpsgenoten,

Géén openbare vergadering in de Drieschaar 18 november

géén openbare vergadering van het dorpsplatform volgende week. Vanwege Corona gaan we elkaar niet zien woensdag 18 november. We vinden dat uiteraard jammer.

Op deze goedbezochte avonden doen we altijd graag verslag van onze activiteiten en initiatieven voor het dorp Ossendrecht. Vanuit de gemeente Woensdrecht is wethouder van Agtmaal er meestal bij, en voor de politie wijkagent Frank Nolten. Normaal doen we dat verslag voor een groot publiek, maar dat gaat nu dus niet lukken.

Toch willen we graag met jullie in contact blijven. Wij als Dorpsplatform, maar ook de gemeente en de politie willen dat graag. Om de dorpsgenoten te informeren, en zeker ook om inbreng vanuit het dorp te krijgen.

Nu het niet in de Drieschaar mogelijk is, willen we het informeren in een digitale vorm doen. We zijn nog aan het kijken wat een goede manier is.

De inbreng die er altijd is vanuit het publiek ontvangen we dan ook graag digitaal. Stuur ons per mail je vragen, je suggesties, je opmerkingen. Over alles wat het dorp aangaat.

We vinden als altijd jullie inbreng belangrijk, en missen die nu door de Corona omstandigheden. Laat je horen!

Als altijd zijn we te bereiken op : info@dorpsplatform-ossendrecht.nl
Wij zorgen ervoor dat de vragen beantwoord worden, en dat de suggesties en vragen op de juiste plaats terecht komen.

Blijf gezond, en we hopen jullie in maart 2021 weer wel te kunnen zien in de Drieschaar! Vriendelijke groet,