Agenda openbare vergadering 28 november 2012

Woensdag 28 november hebben we weer onze openbare vergadering. Die start om 19.30 uur in de grote zaal van De Drieschaar. Hieronder vindt u onze agenda:
 
Blok 1
Opening
Vaststellen agenda
Inventarisatie spreekrecht
a) Verkeer en openbaar
b) Openbare ruimte
 
- Presentatie dhr. Tits Mariahove
- Presentatie BWI
- Presentatie fiets- en wandelpadenplan DPO
 
c) Veiligheid
- Voorstellen nieuwe wijkagent
 
Mededelingen
- Standplaatsenbeleid
- Financiële richtlijnen
- Rapport rekenkamercommissie
- Herziening werkwijze dorpsplatforms/verordening
 
Ingekomen stukken
Vaststellen actielijst (verslag vorige vergadering) en dashbordlijst
 
Blok 2
Politiezaken (uitleg van de wijkagent)
- Burgernet
 
Blok 3
Collegezaken
 
Blok 4
Behandeling van lopende en nieuwe zaken aangaande:
a) Verkeer en vervoer
 
b) Openbare ruimte
- Wijkschouwen 2012
- Stavaza gladheidsbestrijdingsplan
- Stavaza accommodatienota
- Stavaza iDOP
 
c) Veiligheid
 
Rondvraag
 
Sluiting