Actielijst uit openbare vergadering 15 februari 2011

Actielijst openbare vergadering dorpsplatform Ossendrecht 15-02-2011
Datum:          Dinsdag 15 februari 2011
Voorzitter: A. v/d Vliet
Leden: A. van Loon, A.C.H. van Dongen, J.G. Zaal, J.M. Fontein, C.A.E. Meijlemans(aspirant-lid), R.A.M. van Meir (aspirant-lid) P. Jacobs (plaatsvervangend wijkagent)
Gemeente: M.A. Fränzel, C.A.M. Koolen, K.P.A. Jansen
Aantal acties:  9
 
Website www.woensdrecht.nl – dorpsplatforms
Website bijwerken vanaf 01-01-2011.
K. Jansen
31-03-2011
 
Strooien bij Medisch Centrum
Het Medisch Centrum is in het ‘gladheidsbestrijdingplan’ opgenomen als 2e strooiprioriteit.
K. Jansen
16-02-2011
 
Conceptrapport sluipverkeer
Toezenden aan het dorpsplatform. Het rapport is nog niet afgerond door het Belgische bureau.
V. Termolle
15-02-2011
 
‘Make a difference day’
8 juni 2011 is het ‘Make a difference day’. Op deze dag worden vrijwilligers ‘in het zonnetje gezet’.
C. Koolen/K. Jansen
08-06-2011
 
Stand van zaken Idop Ossendrecht
In febr. 2011: afronden redigeren/ (her)schrijven van Idop;
Mrt./apr: Met projectmedewerkers concreet uitvoeringsprogramma met (co)-financieringsplan opstellen;
Apr.: Slot-dorpsavond / Eind- presentatie aan bewoners.
M. Rozemond
April 2011
 
Informatiebord
Verwachting bord op definitieve locatie:
half april 2011.
W. Bolier
Half april 2011
 
Hondenwachter
Voorstellen hondenwachter in de vergadering van 10 mei 2011.
R. Labeur
10-05-2011
 
Parkeren dorp
Controle op foutief parkeren nogmaals aangeven bij wijkagent John van Veen.
P. Jacobs (plaatsvervangend wijkagent)
16-02-2011
 
Vuilnisbak Aldolphineplein
Op het Aldolphineplein staan twee vuilnisbakken.
K. Jansen
16-02-2011