Actielijst bij openbare vergadering 4 februari 2015

Datum:                       12 november 2014

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Aanwezig:                  J.M. Fontein, A. v/d Vliet, A. van Loon, J.G. Zaal, A.C.M. Buijsen, C.A.E. Meijlemans, W. de Koning, D. Voorheijen (wijkagent), A.C.H. van Dongen, R.A.M. van Meir, J. van Agtmaal, (collegelid), F.C. Hoeks (Teamleider Wijkoverstijgend Beheer, afdeling Beheer Collectieve Voorzieningen), S.C.A. Kok (ambtelijk secretaris)

Datum

Onderwerp

Activiteit/afspraak

Gereed

            

Bushalte Putseweg

Vraag dorpsplatform of hier geen abri’s geplaatst kunnen worden. Drukke bushalte met veel schooljeugd, maar geen voorzieningen.

Dit loopt nog

Tijdens openbare vergadering heeft wethouder Van Agtmaal aangegeven dat hieraan gewerkt wordt.

12-11

Capaciteit wifi Drieschaar

Sharan doet navraag bij gebouwenbeheer

Downloadsnelheid 60 Mb/s en 10 Mb/s uploadsnelheid

12-11

Brouwerij

Frans Hoeks gaat na of het mogelijk is dat de omgeving rondom het plein wat opgefleurd wordt.

Bloembollen zijn binnen, Frans Hoeks zorgt voor schalen.

12-11

Nolenstraat

Klacht uit de zaal bomen snoeien

Op 13-11 zijn de bomen gesnoeid

12-11

Hondseind-Chichorei haag paadje

Snoeien

Frans Linders heeft in het verleden de haag een aantal maal door de WVS laten snoeien (kosten gemeente). Nu is handhaving op de zaak gezet. Er is al tweemaal een gesprek geweest met de eigenaar van de haag, maar zonder resultaat. Nu zal degene juridisch aangeschreven worden (ofwel zelf haag snoeien, of door de gemeente op kosten van eigenaar), maar dit is een langdurig proces.

9-12

Handhaving snelheid diverse wegen Ossendrecht (mn inkomende wegen)

Komt voort uit gesprek toekomstvisie

Gesprek is ingepland.

12-11

Parkeren bij de Ploeg

Gesprek tussen wethouder Van Agtmaal en dhr. Goossens

Gesprek met dhr. Goossens is op 4 december geweest. Oplossing zit mogelijk in terrein tante Louise (als personeel daar zou kunnen parkeren is de parkeerdruk bij de Ploeg verholpen). Gesprek met tante Louise zal ingepland worden in februari.

12-11

Pand van der Poel

Gemeente heeft hier weinig invloed op, maar zal contact opnemen

Wethouder heeft gesprek gehad met dhr. Van der Poel

12-11

Weg naar Zuidwesthoek college

Zou eenrichtingsverkeer komen

Dit loopt. Hier zijn al gesprekken over geweest en vervolggesprekken volgen.

9-12

Gesprek dorpsplatform-BWI-gemeente tav huiskamerproject

Komt voort uit gesprek toekomstvisie

Gesprek met is op 14 januari geweest. Positief gesprek met oplossingsgerichte afspraken.

9-12

Kern met pit borden

Komt voort uit gesprek toekomstvisie

Frans Hoeks

9-12

Natuurijsbaan

Komt voort uit gesprek toekomstvisie. Na ieder seizoen zou het terrein weer terug in de originele staat gebracht moeten worden?

Vanuit de gemeente is er inderdaad een brief gestuurd naar de stichting natuurijsbaan Ossendrecht dat het terrein in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Dit heeft verband met de gesprekken die gaande zijn met de voetbalvereniging in het kader van de huurharmonistatie.  
Eind november 2014 heeft hierover een nog een gesprek plaatsgevonden met handhaving en stichting natuurijsbaan. Voorlopig zal er niet gehandhaafd worden.

9-12

Update dhr. Eldering/leegstandproject

Komt voort uit gesprek toekomstvisie

Voordat gekeken zal worden naar verdere inzet van dhr. Eldering wordt het ondernemersfonds afgewacht.