Actielijst bij openbare vergadering 17 juni 2015

ACTIELIJST OPENBARE VERGADERING DORPSPLATFORM OSSENDRECHT

Datum:                       5 februari 2015

Voorzitter:                  A. v/d Vliet

Aanwezig:                  J.M. Fontein, A. v/d Vliet, C.A.E. Meijlemans, W. de Koning, M. Sebrechts, F. Nolten (wijkagent), A.C.H. van Dongen, , J. van Agtmaal, (collegelid, schoof later aan), Frans Linders (eerste gedeelte vergadering aanwezig), S.C.A. Kok (ambtelijk secretaris),

Aantal acties:

Datum

Onderwerp

Activiteit/afspraak

Gereed

            

Bushalte Putseweg

Vraag dorpsplatform of hier geen abri’s geplaatst kunnen worden. Drukke bushalte met veel schooljeugd, maar geen voorzieningen.

Juni: De Provincie gaat dit realiseren. Er zullen twee abri’s geplaatst worden. Exacte uitvoeringsdatum onbekend, maar streven is voor de winter.

 

12-11

Brouwerij

Frans Hoeks gaat na of het mogelijk is dat de omgeving rondom het plein wat opgefleurd wordt.

Juni: Afgedaan

 

12-11

Hondseind-Chichorei haag paadje

Snoeien

Juni: Afgedaan

12-11

Parkeren bij de Ploeg

Gesprek tussen wethouder Van Agtmaal en dhr. Goossens

Juni: Wethouder Van Agtmaal heeft afspraak met Tante Louise om dit te bespreken.

Gesprek met dhr. Goossens is op 4 december geweest. Oplossing zit mogelijk in terrein tante Louise (als personeel daar zou kunnen parkeren is de parkeerdruk bij de Ploeg verholpen). Gesprek met tante Louise zal ingepland worden in februari.

12-11

Weg naar Zuidwesthoek college

Zou eenrichtingsverkeer komen

4/6: Wethouder geeft toelichting tijdens de openbare vergadering
 

9-12

Kern met pit borden

Komt voort uit gesprek toekomstvisie

4/6: Afgedaan

9-12

Update dhr. Eldering/leegstandproject

Komt voort uit gesprek toekomstvisie

Juni: Ondernemersfond is het niet geworden. De twee mogelijk geïnteresseerde bedrijven die op het lijstje van dhr. Eldering stonden zullen helaas niet komen.
Geïnteresseerde ondernemers krijgen nu  intern vanuit de gemeente, door de bedrijfscontactfunctionaris Kim Hendrikx, begeleiding.

Februari: Voordat gekeken zal worden naar verdere inzet van dhr. Eldering wordt het ondernemersfonds afgewacht.

4-2

Burg. Van Gilshof

Verzoek voor afvalbak hondenpoep

4/6: Bij het gemeentebeleid is er bewust voor gekozen om alleen dergelijke bakken te plaatsen op de route naar hondenuitlaatplaatsen/stroken. Hondenbezitters mogen in ieder bak het afval deponeren van hun hond. Er wordt hier dan ook geen speciale bak geplaatst.

4-2

Verlichting

In de kernen zou de verlichting een kwartier eerder aangaan dan in het buitengebied.

5/2: Als het eigen net is kan dat wel, want hier zit een ‘astroklok’ die schakelt op zonsopgang en zonsondergang, voordeel is hier wel dat er geen rekening gehouden word met donker weer, dus als het Openbaar net nog wel brandt schakelt de astroklok toch gewoon uit. Dit is in principe in alle eigen net installaties.

4-2

Snoeien beplanting

Vanuit het publiek wordt aangegeven dat twee soorten (Ribes en forsythia) te vroeg worden gesnoeid en hierdoor niet in bloei komen.

5/2 De beplanting wordt eens per jaar gesnoeid door de WVS, dit is meestal in de maand januari/ februari. Omdat het een bestek is wordt het erg moeilijk om nadien terug te komen, dit is niet werkbaar.

Wij weten dat deze planten pas na de bloei gesnoeid moeten worden, maar in de openbare ruimte wordt er anders gewerkt dan in een particuliere tuin.

Bovendien wordt er niet ieder jaar gesnoeid, er wordt een selectie gemaakt, om de paar jaar worden struiken uitgedund, of helemaal kort gesnoeid.

4-2

Verwijzingsbordjes bibliotheek

Bordjes verwijzen nog naar het MFC, maar hier is de bibliotheek niet meer. Deze is nu in de basisschool gevestigd.

4/6: Frans Hoeks zorgt dat dit geregeld wordt

4-2

Diverse zaken kerkhoven

  1. Oude kerkhof Eikelhof: 4 jaar geleden is er een brief gestuurd naar nabestaanden dat bepaalde graven geruimd zouden gaan worden. Deze graven zijn ook gemarkeerd. Ondertussen is er in al die jaren niets gebeurd. Mensen die wél betalen vinden dit niet gepast.
  2. Oude kerkhof Eikelhof: Hoe is het onderhoud geregeld? Klachten over veel onkruid en mos
  3. Kerkhof Olv Ter Duinenlaan: Wat zijn de regels voor beplanting? Sommige coniferen zijn wel 2 meter hoog en de wortels en takken drukken andere graven opzij. Ontsierend voor de mooie begraafplaats. Zijn er regels en worden die gehandhaafd? Is er iets te doen aan te groot wordende planten op graven?

Punt 1: Frans Hoeks heeft contact met de steenhouwer over het ruimen van de graven, dit staat omstreeks juli op de planning.

Punt 2: (Frans Linders): Het onderhoud van het kerkhof zit bij de firma Prop in een bestek, er zijn heel veel zandpaden tussen alle graven, tegen het onkruid wordt diversen malen chemisch gespoten tussen de maanden mei en september. Mos is een probleem, omdat het allemaal zandpaden zijn groeit er makkelijk mos, wil je geen mos zien dan moet je steeds het zand omwoelen, maar gezien het zand looppaden zijn is dit niet wenselijk.

Punt 3: Er bestaat een begraafplaatsverordening waar dit in is opgenomen. Er staan inderdaad te grote struiken/coniferen, dit is al uit de hand gelopen, er ligt een taak voor handhaving om de mensen hier op aan te spreken, want er mogen alleen maar kleine struiken geplant worden met een beperkte hoogte. De buitendienst zal een inventarisatie doen om welke graven het gaat. Eerst zal een oproep gedaan worden, daarna zullen de nabestaanden aangeschreven worden.

  1.